Kukající vlci Feeder Team

Valná hromada

 

 Zápis z 1. Valné hromady Občanského sdružení „Kukající vlci Feeder Team“ konané dne 10.4.2008
 

Valná hromada je v souladu s čl. VII. odst. 5 stanov usnášeníschopná, neboť je přítomna více než polovina členů sdružení.

Na valné hromadě byli rozhodnutím nadpoloviční většiny přítomných členů, zvoleni ve smyslu čl. VII. odst. 5 stanov členové výboru sdružení

na dvouleté  funkční období ve složení:

 

 

Jméno a příjmení     

Funkce

Datum nar.

Trvalé bydliště    

Podpis

1.

Jan Douša

předseda

27.10.1972

Ve stráni 201 Brandýsek

 

2.

Juraj Surgota

místopředseda

8.10.1969

Lípová 127 Pchery

 

3.

Barbora Literová

člen výboru

6.2.1992

Švermovská 72 Brandýsek

 

 

Předseda a místopředseda výboru sdružení jsou dle čl. VIII. stanov oprávněni jednat jménem sdružení,

a to každý z nich samostatně.

 

Zapsal dosavadní člen přípravného výboru:

 

 

Jméno a příjmení     

Datum nar.

Trvalé bydliště    

Podpis

.

Barbora Literová

6.2.1992

Švermovská 72 Brandýsek

 

 

 

Ověřil člen přípravného výboru:

 

 

Jméno a příjmení     

Datum nar.

Trvalé bydliště    

Podpis

.

Juraj Surgota

8.10.1969

Lípová 127 Pchery

 

 

 

 

 

 

Prezenční listina

 

 

Jméno a příjmení     

Datum nar.

Trvalé bydliště    

Podpis

1.

Jan Douša

27.10.1972

Ve stráni 201 Brandýsek

 

2.

Juraj Surgota

8.10.1969

Lípová 127 Pchery

 

3.

Barbora Literová

6.2.1992

Švermovská 72 Brandýsek

 TOPlist